Information omkring bilen - Version 1

​Denne bil er den eneste i verden, som kan blande 2 materialer i det ønskede forhold til ét færdig produkt i en kontinuerlig proces.

Dernæst tilsættes vand i den ønskede mængde, for til slut at pumpe det færdige materiale ud via 1 eller 2 pumpe unit. Nedenfor ses et eksempel på et "skærmbillede" for en pumpebil med 2 siloer, en forblander samt en mikser, med 2 pumpe unit.

(Det viste "skærmbillede" er fra en pumpebil, som er leveret til firmaet Pyramid Floors Inc. i USA.)

Receptstyring:

Systemet har recepthåndtering, hvilket vil sige, at brugeren kan selv oprette og redigere alle recepter som er i systemet.

Job-rapport:

Systemet har et job-rapportsystem, som skal udfyldes før et job begynder.

Job-rapporten er specieldesignet efter brugerens ønske.

Kvalitetskontrol:

Systemet har endvidere en rapportfunktion for kvalitetskontrol. Denne er også specieldesignet efter brugerens ønske, som vist her.

Filstyret rapporter:

Både job-rapporten og kvalitetskontrol-rapporten er filstyret, dvs. disse rapporter gemmes på computeren og kan overføres til firmaets database, når bilen kommer tilbage til firmaet.​

Udskrivning af rapporter:

Rapporter kan udskrives hos kunden, eller når jobbet er færdigt.

​JPL Proces Optimering ApS

CVR: 21253030  |  Hvilebækvænge 23, 3520 Farum

Tlf.: 44 95 59 14  |  E-mail: jpl.opt@mail.dk