Hvad er Fuzzy optimeringssystem?​

​Hent vores folder om reguleringsystemet for fjernvarmeværker fuzzy.pdf

(Der kræves en pdf-reader for at kunne læse filen)

Systemet formål:

Reducering af brændsels forbrug - lednings tab & -CO² udslip.

(gennem løbende at justerer fremløbstemperaturen, efter vejr & belastnings forhold.)

Besparelser:

Der er ikke et sted, hvor systemet er installeret som ikke kan fremvise besparelser.

​Systemet historie:

Vi har løbende gennem 15 år i samarbejde med bruger, udviklet og forbedret vort specielle system, for automatisk udregning af set pkt. for fremløbstemperaturen.

Her er nogle billeder fra vores seneste version af optimeringssystemet:​

Trykistøds kompensering setup:​

Trykstøds kompensering giver brugeren mulighed for at forhøje det udregnet set pkt. med en variabel værdi som brugeren selv indtaster, samt i et variabelt tid rum som brugeren også selv indtaster. Funktionen træder i kraft når den aktuelle ude temperatur er mindre end, den indtastet ude temperatur ved den angivet start tid. Brugeren bestemme selv, og trykstøds kompenseringen, kun skal gælde hverdage, eller alle dage ved hjælp af trykknappen midt i billede.

Ideen med denne facilitet er, at lagre ekstra varme op i hoved ledningerne, således at når forbrugerne begynder at bruge varme, er der ekstra kapacitet i hoved ledningerne, til at tage spidsbelastningerne om morgenen, dette kan eventuelt forhindre opstart af standby kedler i spidsbelastning perioden. Hvilket kan jo spare produktion omkostninger.​

Lokale graddage tal, via ejen vejrstation:

med data gemt fra de sidste 4 regnskabs år, samt udregnet af afvigelse fra normal år.

Visning af dagens max. og min. ude temperatur, og mulighed for at se de sidste 7 dage max. og min. ude temperatur.

Samt dagen samlet produktion i MWh. fra værk.

​Logning af de sidste 31 døgn’s middel værdier:​

Middel værdier registreres pr. døgn for følgende: Freml. SP. – Aktuel Fremløbstemperatur- Aktuel returløbstemperatur – Aktuel vandflow.

Samt døgn produktions tal for MWh. Leveret ab. net og Graddage tal

Lagering af mdr. tal sum (graddage tal – Mwh.) og middel værdier (SP. Freml.temp. – PV. Freml.temp. – PV. Returl.temp.- PV. Vandflow) i seperat fil.

SP.: Set punkt PV.: aktuel process værdi.​​

​JPL Proces Optimering ApS

CVR: 21253030  |  Hvilebækvænge 23, 3520 Farum

Tlf.: 44 95 59 14  |  E-mail: jpl.opt@mail.dk